English   Česky

lbs
ft   in


CO ZNAMENAJÍ ÚDAJE BMI?
méně než 18,5 = podváha
18,5 - 24,9 = norma
25,0 - 29,9 = nadváha
30,0 - 34,9 = obezita 1. stupně
35,0 - 39,9 = obezita 2. stupně
40,0 a více = obezita 3. stupně